Wij zijn wij?

Coach4you is een landelijk project dat nu op zestien plaatsen in Nederland draait. Ook in Groningen heeft een groep vrijwilligers enthousiast dit idee opgepakt. Coach4you Groningen is een zelfstandige stichting van ruim dertig vrijwilligers.

Een coördinatieteam van vier vrijwilligers organiseert de dagelijkse zaken. Dit team vergadert tweewekelijks bij Molendrift aan de Ubbo Emmiussingel in Groningen. Molendrift is een instelling die kinderen ondersteunt bij leerproblemen in de ruimste zin van het woord.

Coach4you is een organisatie die vrijwel geheel draait op vrijwillige bijdragen en incidentele subsidies. Een toenemend aantal organisaties en bedrijven toont interesse en steunt het werk van Coach4you Groningen.

Spreekt dit u aan? Neem dan contact op via: het e-mailformulier