Een kind aanmelden

  • U meldt het kind aan met behulp van het aanmeldformulier.
  • Coach4you Groningen bevestigt de ontvangst van de aanmelding.
  • Een contactpersoon van Coach4you Groningen maakt een afspraak met kind en ouder(s) voor het intakegesprek. Dit is een kennismaking met elkaar. Als ouder(s) en kind inderdaad een coach willen, vullen kind en coach het inschrijfformulier in.
  • De contactpersoon zoekt naar een geschikte coach voor het kind.
  • De contactpersoon stelt de coach voor aan ouder(s) en kind. Zien kind, ouder(s) en coach het zitten met elkaar, dan vullen zij samen het afsprakenformulier in, dat zij alle drie ondertekenen. Zij sluiten een contract met elkaar zodat het kind een succesvolle start in het voortgezet onderwijs kan maken.
  • De leerkracht die het kind heeft aangemeld wordt op de hoogte gehouden.

Voor kinderen is de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs een grote stap. De vrijwilligersorganisatie Coach4you wil kinderen die het nodig hebben steunen zodat zij met succes de brugklas afronden.

Neem contact op via: het e-mailformulier