Emmy

Met c4y bezoek je een brugklasleerling thuis. Je "breekt in" in het leven van een 12-jarige. Omdat ik nu al aan mijn 8e coachkind gekoppeld ben heb ik heel wat thuissituaties meegemaakt. Je kind moet het doen met zijn of

haar omgeving met óf een alleenstaande ouder of beiden aanwezig. Ik vind het bijzonder dat ik een jaar lang iedere week in hun leefsituatie kan komen. Ik heb me over heel wat huiswerkopdrachten gebogen. Vaak spelletjes gespeeld, leerzaam voor de taalontwikkeling, een excursie gemaakt naar het scheepvaartmuseum in amsterdam of een voetbalwedstrijd bekeken. Coachen heeft voor mij als doel : we gaan er iets van maken , liefst met wat plezierige en gezellige momenten. We proberen samen dat boek te lezen waar je zo tegenop ziet en waar je een samenvatting van moet maken. Mijn coaching heeft hopelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van mijn coachkind .

Na al die jaren ben ik heel benieuwd wat er van ze geworden is.......

f7c6724e-c13d-53dc-9ea3-8f705ecc8070