Coach

De coach begeleidt de leerling éénmaal per week gedurende de hele brugklas en komt één tot anderhalf uur per week bij het kind thuis. Tijdens dit bezoek is altijd één van de ouders aanwezig. De coach helpt de leerling bij het leren plannen van het huiswerk en het vinden van de juiste methode om te leren. Daarnaast zal de coach allerlei zaken die op school spelen met de leerling en de ouders bespreken. Zo is ook het creëren van een goede plek waar de leerling rustig zijn huiswerk kan maken een belangrijk aandachtspunt. Ook vrijetijdsbesteding en sociale contacten van de leerling krijgen aandacht. De coach helpt zo nodig de ouders hun weg te vinden binnen het onderwijssysteem. Op verzoek van de ouders gaat de coach mee naar mentorgesprekken en ouderavonden

Coaches krijgen ondersteuning van de leden van het Coach4you team. Er zijn regelmatig intervisiebijeenkomsten waarin coaches hun ervaringen met elkaar uitwisselen. Ook nemen coaches deel aan trainingen en plenaire themabijeenkomsten.

Een van de coaches schreef ons:
‘Het coachen en de resultaten die je bereikt met de kinderen geven veel voldoening. Bij Coach4you voel je je gewaardeerd. Het enthousiasme en de inzet waarmee gewerkt wordt is hartverwarmend. Na mijn arbeidzame leven biedt het mij een fantastische plek om mij nuttig te maken. En dat ik daarbij zo‘n goede begeleiding kan krijgen is het vermelden waard‘.

Spreekt dit u aan? Neem dan contact op via: het e-mailformulier